Κοινοτικό Συμβούλιο
   
 
 
Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου Πιτσιλιάς της Επαρχίας Λεμεσού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
   
Ονοματεπώνυμο : Στέφανος Θεοδότου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνο : 99472350
   
Ονοματεπώνυμο : Ευδόκιμος Κώστα (Αναπληρωτής Πρόεδρος)
Τηλέφωνο : 99484467
   
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Μιχαλάκης Κωνσταντινίδης
Τηλέφωνο : 99497241
   
Ονοματεπώνυμο : Γεώργιος Γεωργίου
Τηλέφωνο : 99642324
   
Ονοματεπώνυμο : Νίκος Μάρκου Χριστοφή
Τηλέφωνο : 99444957
   
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
   
Ονοματεπώνυμο : Χριστάκης Χρυσοστόμου (Γραμματέας)
Τηλέφωνο : 99458665
   
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.