Φυσικό Περιβάλλον
   
 

Η Φύση χάρισε τα ομορφότερα χρώματα και μυρουδιές της στον Άγιο Θεόδωρο Πιτσιλιάς, δημιουργώντας μαγικές εικόνες σαν ζωγραφιά. Καταπράσινες εκτάσεις με δέντρα, θάμνους και χρωματιστά λουλούδια απλώνονται σε όλη περίπου την έκταση του χωριού.

 

Η τόση ομορφιά συνδέεται και με την αγάπη και τη φροντίδα των κατοίκων του χωριού για τη φύση. Για χρόνια γινόντουσαν δεντροφυτεύσεις και περιφράξεις περιοχών του χωριού, δημιουργώντας μικρά δάση. Επιπρόσθετα, στη δημιουργία μικρών δασωδών περιοχών συνέτειναν η εγκατάλειψη των αμπελώνων και η απουσία κοπαδιών. Ειδικότερα, παλαιότερα στη θέση των δασωδών περιοχών υπήρχαν καλλιέργειες με αμπέλια αλλά και κοπάδια που καθώς βοσκούσαν έτρωγαν τα μικρά πεύκα δυσκολεύοντας την ανάπτυξή τους.

Ξεχωριστή θέση κατέχουν τα γέρικα δέντρα που στέκονται χρόνια στη γη του Αγίου Θεοδώρου σαν άγρυπνοι φρουροί της. Αυτά είναι μια τρεμιθιά κοντά στην εκκλησία της Παναγίας, ένας δρυς, γνωστός ως «ο δρυς του Κουτσόφτα», και ένας πεύκος, γνωστός ως «ο πεύκος  του Κουτσόφτα». Αξίζει να σημειωθεί πως τα δέντρα αυτά είναι προστατευόμενα από το Τμήμα Δασών.

Πιο κάτω ακολουθεί ένας πίνακας με τα είδη χλωρίδας και πανίδας που συναντά κανείς στο χωριό, όπως παρουσιάζονται στο βιβλίο του Αγίου Θεοδώρου*.

Είδη Χλωρίδας

αγρόσσιυλος ή αρκόσσιυλος θρουμπίν ξισταρκά
αλουποτζιήτης καλαμάγκρα (μελίνη) παπούνα
αντρουκλιά καππαρκά πετεινός(παπαρούνα)
άρκαστη κάρταμα ρίγανη
αρκοσυφφόναρον κόνιζος ριζάριν
αροδάφνη ή αροδάμνη κοτσιηνολαψάνα και πρασινολαψάνα ρούδιν
άσιερον μαύρον ή μαυράσιερον λάζαροι ή μασιαιράες σιμιλλούιν
βάτος λατζιά σπουρτούλλα
γαλατόχορτον ή γαλατούνιν λαψάνες στρουθίν ή στρουθκιά
γαουράγκαθθον μαζίν τρεμιθιά
γλήντος μάραθος τσικνίθθα (τσουκνίθθα)
γλιστιρία ματσικόριδον χρυσάγκαθθον (πλωταρκά)
δάκρυα της Παναγίας μοσφιλιά ψιλλίτα

Είδη Πανίδας

ΖΩΑ ΚΑΙ ΕΡΠΕΤΑ ΠΟΥΛΙΑ

ΠΟΥΛΙΑ

αλιζαύρα ανθρωποπούλλιν νυχτοπούλλιν
αλουπός γιαννηές πεζούνια
κουρκουτάς γύπας πετροχελίδονον
λαγός(λαός ο άρκος) δακκαννούρα πουπούσκιος
οχιά ή κουφή ζευκαλάτης πουπούτσης
σκατζόχοιρος κατσικορώνα (κατσικόρωνος) σιταροπούλλιν
φίδι κίτσης σκαλαφούρτα
  κλορκός σσιαχίνι
  κολιός στρούθος
  κουκκουφκιάος τζιήκλα
  μαυρόπουλλος τρασιήλα
  μπεκάτσα τριγώνιν
  νυχτερίδα φάσσα
  νυχτοπάππαρος(θούπος) χελιδόνι

Πηγή:
Κορωνίδης Κ. Ανδρέας, Άγιος Θεόδωρος Πιτσιλιάς...στα 1023 μέτρα, 2010, έκδοση του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Θεοδώρου Αγρού και του Συνδέσμου «Φίλοι Αγίου Θεοδώρου Αγρού»

   
Footer
Designed & Developed by NETinfo Services Ltd.
No images, text or other material whatsoever from this website may be copied, published, re-produced or otherwise used without the written permission of NETinfo Services Ltd.